Dudek Paragliders - Glides of Champions
0

W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub konieczności wykonania przeglądu, prosimy o kontakt z dystrybutorem, u którego zakupiłeś sprzęt. Dystrybutor pomoże ocenić sytuację i doradzi sposób postępowania (jeśli będzie to konieczne, uzgodni to z nami).
Najczęściej przegląd lub drobna naprawa będzie możliwa gdzieś w pobliżu miejsca twego pobytu.
Możesz także w tej sprawie skontaktować się z nami pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 384 99 11

UWAGA - nie wysyłaj, ani nie przywóź nam sprzętu zanim nie uzgodnisz optymalnej procedury, nie zaakceptujesz terminu, kosztów itp.

Wysyłając skrzydło do dystrybutora lub serwisu fabrycznego, prosimy pdfwypełnić ten formularz, będzie on pomocny w zebraniu wszystkich danych dotyczących naprawy lub przeglądu.

Jeśli niezbędna będzie wysyłka sprzętu do nas, należy go wysyłać na adres fabryki:
Dudek Paragliders
ul. Leśna 5, 89-200 Kowalewo k/Szubina
tel. 52 384 99 11

Do dostarczanego skrzydła prosimy:

 • dołączyć kartę paralotni (świadectwo dopuszczenia paralotni do eksploatacji),
 • prosimy wydrukować i wypełnić ten formularz,
 • protokoły przeglądów technicznych
 • dostarczając skrzydło do naprawy objętej AeroCasco do przesyłki dołącz również kartę AeroCasco.
 • dostarczając skrzydło do naprawy gwarancyjnej okaż/dostarcz książkę lotów.

Przesyłki najlepiej wysyłać dowolną firmą kurierską. Sprzęt odsyłamy do klienta ubezpieczoną przesyłką kurierską.
Uwaga: nie ma możliwości wysyłki na koszt klienta - koszt wysyłki każdorazowo ponosi nasza firma i jest on doliczany do kosztów usługi.

Z uwagi na fakt, że nie posiadamy autoryzacji żadnego z innych producentów paralotni i systemów hamujących, przeglądy i naprawy serwisowe oraz przełożenia zapasów ograniczamy do obsługi wyłącznie naszych produktów.
Wyjątek stanowi testu przewiewności tkaniny, który wykonujemy dla każdej paralotni.

Informacje o możliwości wykonania przeglądu i/lub naprawy w zewnętrznych punktach:

 • Aero Sport Beskidy Jarosław Korzec, 43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 1021, tel. 794985962, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.paralotnie-serwis.pl
 • Bogusław Pelczar, ul. Północna 141, 38-244 Krościenko Wyżne (woj. podkarpackie), tel. 608452062, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Tomasz Zarzecki, Beskid Paragliding, ul. Skośna 11, 43-370 Szczyrk, tel. 605 413831, 605 834163, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.serwis.beskid-paralotnie.pl.
 • Centrum Paralotniowe, Grzegorz Sitek, ul. Żorska 232a, 43-180 Orzesze-Woszczyce, tel. 32 22 10 160, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  www.centrumparalotniowe.pl
 • Szkoła Paralotniowa SkyTrekking, ul. Biedaszkowo 28d, 85-157 Bydgoszcz, tel. 503- 400-130, email:  www.serwis-paralotnie.skytrekking.pl
 • SKYJOY Krzysztof Kamiński, ul. Mokra 2, 42-400 Zawiercie, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www: http://www.skyjoy.pl/
 • Francja: RipAir: Za de Perroix, 74290 Talloires, Francja, tel. +33 (0)450 644102, fax +33 (0)450 644117, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.ripair.com

Informacje o zakresach czynności deklarowanych przez zewnętrzne punkty serwisowe

Czynność Aero Sport BeskidyBeskid ParaglidingBogusław PelczarCentrum ParalotnioweSky trekkingSky joy
Pomiar długości linek pod obciążeniem 5kg tak tak  tak  tak tak tak
Test wytrzymałości linek tak  tak  - tak tak tak
Wymiana linek tak tak   tak tak tak tak
Kontrola symetrii linek tak  tak  tak tak tak tak
Naciąganie linek tak  tak  - tak tak tak
Test wytrzymałości tkaniny tak  tak tak  tak tak tak
Wymiana uszkodzonego panelu poszycia czaszy tak  tak  tak tak tak nie
Test przewiewności tkaniny tak  tak  tak tak tak tak
Kontrola stanu taśm nośnych i speed-systemu tak  tak  tak tak tak tak
Przełożenie zapasu tak  tak tak  tak tak tak
Wykonanie lotu kontrolnego tak  tak  tak -  tak tak
Wypełnienie dokumentacji związanej z wykonanymi czynnościami tak  tak  tak tak tak tak

Informacje o sprzęcie posiadanym przez zewnętrzne punkty serwisowe

sprzęt Aero Sport BeskidyBeskid ParaglidingBogusław Pelczarcentrum paralotniowesky trekkingsky joy
Betsometr tak tak tak  tak tak tak
Zrywarka tak tak  - tak tak tak
Porozymetr tak tak  tak  tak tak tak
Dalmierz laserowy tak tak  tak - tak tak
Dalmierz mechaniczny (np. typu IBW) -  -  - tak - -
Maszyna szwalnicza typu zig-zag tak  tak  tak tak tak tak
Inna maszyna szwalnicza tak  tak  tak tak tak tak

Informacje dotyczące przekładania zapasów

Poniżej lista osób upoważnionych do wykonywania przekładania systemów hamujących naszej produkcji:

Przegląd Pełny - kompleksowa kontrola stanu paralotni, przedłużająca świadectwo sprawności

Przegląd Pełny zaleca się wykonywać co 24 miesiące lub 150 godzin lotu skrzydła (w zależności co nastąpi pierwsze), o ile osoba kontrolująca nie zaleci wcześniejszego terminu i rodzaju kontroli ze względu na stan paralotni.
Dla paralotni używanych zarobkowo – do szkolenia i lotów tandemowych – zaleca się wykonanie Przeglądu Pełnego co 12 miesięcy po upływie 24 miesięcy od momentu sprzedaży lub co każde 100 godzin lotu skrzydła (w zależności co nastąpi pierwsze).
Kontrola techniczna dokonywana jest przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora (uprawnionego do wykonywania przeglądów).

Zakres przeglądu pełnego:
A. Podwieszenie i kontrola wzrokowa, badanie symetryczności olinowania
B. Badanie przewiewności
C. Badanie długości linek
D. Badanie wytrzymałości tkaniny
E. Badanie wytrzymałości linek
F. Badanie symetryczności paralotni

Zakres kontroli może być poszerzony przez kontrolującego w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego badanej paralotni.

Uwaga! Tylko Przegląd Pełny daje dopuszczenie do lotu.

Przegląd Dodatkowy

Wykonywany na życzenie użytkownika, gdy wymagana jest ocena stanu skrzydła i zdatności do lotu (np. przed odsprzedażą, czy zakupem używanego skrzydła). Standardowo wykonujemy podwieszenie i kontrolę wzrokową, sprawdzenie symetryczności olinowania oraz badanie przewiewności i długości linek. Zakres badań może być przez użytkownika zwiększony.

Przegląd Dodatkowy noże być także zalecony przez mechanika ze względu na stan paralotni.

UWAGA: Przegląd Dodatkowy nie przedłuża ważności Przeglądu Pełnego.

Przegląd Po-naprawczy

Jest to obowiązkowa procedura po zakończeniu naprawy. Zakres przeglądu dostosowujemy do rodzaju wykonanych napraw.

Ceny i zakres powyższych przeglądów:

PrzeglądYprocedurycena (zł)
Przegląd Pełny - przedłużenie świadectwa sprawności paralotni A+B+C+D+E 450
Przegląd Dodatkowy - ocena stanu paralotni i zdatności do lotów A+B+C 270
Przegląd Po-naprawczy - obowiązkowy składnik procedury naprawy A+inne wymagane 250
Pojedyncze procedury cena (zł)
A - Podwieszenie i kontrola wzrokowa, badanie symetryczności olinowania   145
B - Badanie przewiewności   70
C - Badanie długości linek   110
D - Badanie wytrzymałości tkaniny   30
E - Badanie wytrzymałości linek   180
F - Badanie symetryczności paralotni   60


Jeżeli skrzydło jest uszkodzone, to koszt przeglądu powiększany jest o koszt tejże naprawy.
Przed rozpoczęciem każdej większej naprawy konsultujemy telefonicznie jej koszt z właścicielem.

W przypadku gdy pilot zgłasza niepokojące objawy, takie jak tendencja do spadochronowania czy zostawanie za głową przy starcie, sprawdzamy skrzydło w locie kontrolnym.

Wyniki każdego testu wpisujemy do odpowiedniego protokołu. Daty kontroli i następnego przeglądu są wpisywane do Karty Paralotni.

Przegląd Zerowy - kontrola poprodukcyjna

Dla porządku wymienić należy także przegląd zerowy, wykonywany dla każdego wyprodukowanego skrzydła. Jest on ważny przez 24 miesiące licząc od daty produkcji paralotni. Data sprzedaży, od której rozpoczyna się okres gwarancji, wpisywana jest przez sprzedającego do Karty Paralotni.

Zakres przeglądu zerowego:
a. Kontrola symetryczności i długości krawędzi skrzydła.
b. Kontrola symetryczności linek lewej i prawej strony.
c. Pomiar długości linek
d. Kontrola poprawności wykonania czaszy skrzydła.
e. Kontrola poprawności wykonania linek nośnych.
f. Kontrola poprawności wykonania taśm nośnych, speed-systemu i trymera.


Dla mechaników paralotniowych

Instrukcja wykonywania przeglądów dla skrzydeł produkcji Dudek Paragliders: Instrukcja wykonywania przegladow ver. 1.8.pdf

przewiewnosc

Przewiewność wyraża się w l/m2/min (litrach na m2 na minutę) pod działaniem standardowego ciśnienia 200 mm słupa wody tzn. 20 mb.

Pomiarów dokonujemy za pomocą urządzenia POROSIMETER JDC MK-1 (rev.A) produkcji szwajcarskiej firmy JDC Electronic S.A. (www.jdc.ch) mierzącego pod ciśnieniem 100 mm słupa wody (10 mb). Jest to udoskonalona wersja tego urządzenia, która charakteryzuje się bardziej szczelnym i mocniejszym magnesem, eliminującym niepożądane przepływy powietrza pomiedzy tkaniną a obudową.

Otrzymany rezultat określa w sekundach czas niezbędny do przejścia 0,25 litra powietrza przez tkaninę o powierzchni 38,5 cm2 pod ciśnieniem 10 mb. Do przeliczenia na oficjalnie stosowane jednostki (i dla ciśnienia 20 mb) stosuje się wzór:

Przewiewność [l/m2/min] = 5400 / czas pomiaru [s]

Pomiaru dokonuje się na górnej powierzchni paralotni, w trzech komorach:

 • centralnej (1/2 rozpiętości skrzydła),
 • pośrodku połówki skrzydła (1/4 rozpiętości skrzydła),
 • w położonej najbliżej stabilizatora, otwartej komorze.

Urządzenie montuje się w połowie długości cięciwy na środku płata. Przed rozpoczęciem pomiaru sprawdzamy te miejsca pod względem uszkodzeń. Nawet niewielkie uszkodzenia mogą znacząco zafałszować wyniki.

Doradza się obejrzenie tkaniny pod światło.

Z otrzymanych wyników wylicza się średnią arytmetyczną, która wyznaczy stopień przepuszczalności. Jeżeli któryś wynik znacząco odbiega od średniej, należy jeszcze raz sprawdzić, czy materiał nie jest uszkodzony i w takim przypadku zmienić miejsce pomiaru.

testprzew

Wynik testu wyrażony w [l/m2/min] interpretuje się według następującej tabeli:

0 - 20 - Wynik jak dla tkaniny fabrycznie nowej
20 - 50 - Stan tkaniny bardzo dobry
50 - 100 - Stan tkaniny dobry
100 - 150 - Stan tkaniny zadowalający
150 - 300 - Tkanina mocno używana, paralotnia sprawna
300 i więcej - Tkanina zużyta - nie ma pewności co do jej bezpieczeństwa

Firma Dudek Paragliders przedłuża świadectwo sprawności o rok paralotniom, których przewiewność mierzona wg ww. reguł jest mniejsza niż 300 [l/m2/min].

Wszystkie te informacje zawiera formularz raportu z pomiaru przewiewności, który wygląda tak jak obok (po kliknięciu w obrazek zostanie on otwarty jako plik .pdf):

Kontrolę wytrzymałości tkaniny i szwów przeprowadzamy za pomocą betsometru - urządzenia mierzącego spadek wytrzymałości tkaniny. Betsometr jest to waga sprężynowa wyposażona w dwie igły.

Badanie betsometrem

Jedna igła z ostrym czubkiem jest prosta i zamocowana w główce urządzenia pod katem do jej powierzchni bocznej. Służy ona do badania wytrzymałości tkaniny.

betsomszwy

Druga igła z tępym czubkiem jest haczykowato zagięta i zamocowana w górnej części główki urządzenia. Służy ona do badania wytrzymałości szwów.

betsomwytrzym

Paralotnię rozwieszamy i napełniamy powietrzem. Stosujemy dodatkowe podświetlenie, umieszczane poza kontrolowaną paralotnią, dzięki któremu można bardzo wyraźnie zaobserwować wszelkie rozdarcia i inne uszkodzenia.

Tak górną, jak i dolną powierzchnię skrzydła bardzo starannie przeglądamy pod kątem uszkodzeń, w tym:

 • występowania przetarć, przedziurawień lub jakichkolwiek innych uszkodzeń,
 • kontrola stanu technicznego wszystkich punktów nośnych,
 • losowa kontrola szwów na górnej i dolnej powierzchni,
 • stan przegród pomiędzy otworami wyrównawczymi oraz stan ich krawędzi,
 • stan szwów na wszystkich wzmocnieniach (Mylar) na górnej i dolnej krawędzi wlotów (należy starannie sprawdzić i ewentualnie przeszyć ponownie).

Rozdarcia na górnej lub dolnej powierzchni skrzydła, lecz nie większe niż 5 cm i oddalone przynajmniej o 5 cm od granicy komory (szwu) można łatać materiałem samoprzylepnym we własnym zekresie. W tym celu należy go płasko nałożyć na obie strony materiału i tak wymierzyć, żeby sięgał około 5 cm poza rozdarcie.

W przypadku wystąpienia większych uszkodzeń skrzydło należy odesłać do naprawy w fabryce, gdyż tego rodzaju naprawy wymagają wymiany całych elementów. Podobnie należy postąpić w przypadku uszkodzeń ożebrowania, które raczej nie wynikają z kontaktu z ostrymi krawędziami, lecz najczęściej są powodem uderzenia przodem czaszy o ziemię.

Kontrola wzrokowaKontrola wzrokowaKontrola wzrokowaKontrola wzrokowa

Kontrola symetryczności i długości krawędzi skrzydła

Kontrolę tę przeprowadzamy by sprawdzić czy zachowana jest symetryczność czaszy i czy długości krawędzi natarcia i spływu odpowiadają założonym wielkościom.

Kontrola symetryczności linek lewej i prawej strony

Taśmy nośne paralotni podczepiamy razem w taki sposób, aby punkt zaczepienia znajdował na tym samym poziomie i w tej samej odległości od osoby mierzącej.
Pomiar wykonujemy lekko i równomiernie naprężając kolejne linki z prawej i lewej strony, obserwując czy ich długości są takie same.

Po zmierzeniu linek nośnych odczepiamy taśmy i w to miejsce podczepiamy zamocowania uchwytów linek sterowniczych. Powtarzając te same czynności co przy porównywaniu linek nośnych, sprawdzić symetryczność linek sterowniczych.

Kontrola symetryczności

Paralotnia jest podwieszana, a linki zostają uporządkowane. Poszczególne linki sprawdzamy wzrokowo i dotykiem.

Kontrola stanu linek nośnychKontrola stanu linek nośnychKontrola stanu linek nośnych

Do kontroli należą:

 • kontrola wizualna stanu linek (oplot, naderwania, szwy),
 • kontrola dotykiem z zewnątrz czy nie ma zgrubień na rdzeniu,
 • kontrola pozycji zamocowania uchwytów na lince sterowniczej - powinny być przywiązane w punkcie fabrycznie zaznaczonym (sprawdzenie tej długości).

W razie wątpliwości uszkodzone linki wymieniamy.

Pomiar długości linek za pomocą urządzenia elektronicznego

Mierzone są odległości pomiędzy górnymi krawędziami pętelek punktów nośnych (szew przy samej czaszy), a dolną częścią taśm nośnych (w miejscu styczności karabinków z taśmą w czasie lotu). Jeżeli konstrukcja taśm nośnych na to nie pozwala, to mierzone są odległości do górnych jej części (w miejscu styczności deltek z taśmą w czasie lotu).

Wyniki zapisywane są w przygotowanym przez nas arkuszu kalkulacyjnym, zawierającym dla porównania oczekiwane wartości pomiarów.

Odchyłka pomiaru ponad 10 mm w stosunku do odległości oczekiwanej sygnalizowana jest w kolumnie wyników arkusza pomiarowego, poprzez automatyczną zmianę koloru tła. Wyniki wszystkich pomiarów, przechowywane są w odpowiednich plikach.

Kontrola stanu linek nośnych

Wynik pomiaru uznawany jest za pozytywny, gdy:

 • maksymalna odchyłka pomiaru od wartości oczekiwanej nie przekracza 30 mm,
 • różnica pomiędzy największą a najmniejszą odchyłką nie przekracza 15 mm.

W firmie Dudek Paragliders pomiar długości linek nośnych wykonywany jest za pomocą elektronicznego urządzenia inż. Petera Woërnera. Urządzenie działa w ten sposób, że pomiar zdejmowany jest w momencie, gdy naprężenie linek utrzymane jest w ciągu 0,5 sek. na poziomie 5 daN. Pomiary można wykonywać ręcznie, pod warunkiem rejestrowania ich pod obciążeniem 5 daN.

Jeśli stwierdzone zostanie znaczące skrócenie mniej obciążonych linek (najczęściej zdarza się to w rzędach C i D), można je z powrotem naciągnąć do wymaganych długości pod obciążeniem 20 daN. Naciąganie należy wykonywać z zachowaniem symetryczności. Po naciągnięciu pomiar linek należy powtórzyć. Pilotowi zwracamy uwagę, żeby unikał czynników powodujących kurczenie się oplotu (głównie wilgoci).

Zauważone nieregularności linek badamy ręcznie i w razie potrzeby wymieniamy uszkodzone linki.

Zszycie ze sobą ogromnej liczby elementów skrzydła jest procesem trudnym i wymagającym ogromnej precyzji.

Jak przy każdym złożonym procesie istnieje możliwość popełnienia błędów, które eliminujemy na etapie przeglądu zerowego poprzez dokładną kontrolę wzrokową.

Kontrola poprawności wykonania czaszy skrzydła Kontrola poprawności wykonania czaszy skrzydła

Kontrolujemy następujące elementy taśm nośnych:

 • całe taśmy pod kątem śladów nadmiernego zużycia,
 • miejsca styku z linkami sterowniczymi, jeśli w takich miejscach występują stwardniałe włókna, jest to oznaką nadtopienia materiału i trzeba wymienić całą taśmę,
 • starannie sprawdzamy czy pętle na dolnych końcach taśm nośnych nie są uszkodzone przez karabinki,
 • płynność działania bloczków linek sterowniczych oraz speed-systemu,
 • długość linki przyspieszacza. Przy naciągniętej taśmie linka przyspieszacza nie może być napięta. Uszkodzenia oplotu linki (np. przez rzepy), które mogą prowadzić do jej skrócenia,
 • stan wszystkich szwów taśm nośnych, w razie wątpliwości wymieniamy taśmę,
 • upewniamy się, czy deltki są mocno zakręcone (zamknięte). Nie powinny dać się otworzyć gołymi rękami,
 • najczęściej należy wymienić oringi (gumki) trzymające razem linki nośne na deltkach, gdyż z czasem kruszeją.

Typ paralotni i numer seryjny znajdują się na tabelce znamionowej na lewym stabilizatorze. Tabelka znamionowa musi być wypełniona dokładnie, zrozumiale i czytelnie. W razie nieczytelności numery seryjne danego typu można sprawdzić w naszej bazie danych.

Począwszy od 2005 roku numer seryjny zapisywany jest również wewnątrz skrzydła.

Każda z linek AP1, AD1, AT1 i BP1, BD1, BT1 zostaje wymontowana i zmierzona pod względem wytrzymałości. Jeśli któraś z linek podlegających pomiarowi została wymieniona wcześniej, bądź zostały zauważone na niej uszkodzenia, do pomiaru wybierana jest kolejna linka z tego samego rzędu i warstwy.

pomocą, zrywarki, nośnych, wytrzymałości, linek, kontrola

Wytrzymałość na zrywanie określa się za pomocą specjalnie do tego przeznaczonego urządzenia (zrywarki).

Jeżeli któraś z linek nie spełnia określonych wymagań, mierzymy wytrzymałość również dalszych linek nośnych z tego samego rzędu i warstwy. W razie wątpliwości wymieniamy wszystkie linki z danej grupy.

Linki zerwane podczas testu są oczywiście wymieniane na nowe, jednak wolno używać tylko oryginalnych materiałów stosowanych przez Dudek Paragliders i stosować odpowiednie szwy.

Kontrola wytrzymałości linek nośnych za pomocą zrywarki

O produktach

Zapraszamy do sieci naszych dystrybutorów, którymi są doświadczeni piloci i instruktorzy - oni najlepiej pomogą wam w doborze skrzydła i akcesoriów.

Dystrybutorzy

© 2018 - Dudek Paragliders
należymy do Paraglider Manufacturers Association
projekt i wykonanie Fastlan.pl